แบบฝึกหัดทางความคิดว่าด้วยความรับผิดชอบของปัญญาประดิษฐ์

เมื่อกี้อ่านบทความ “ความรับผิดทางอาญาของปัญญาประดิษฐ์” [1] แล้วรู้สึกว่าผู้เขียนยังอาจจะขาดข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่บ้างจึงคิดว่าน่าจะลองเสนอแบบฝึกหัดทางความคิดที่อาจจะทำให้เข้าใจปัญหาของ AI มากขึ้น สมมติว่านาย ก. ทำความผิดโดยประมาททำให้มีผู้เสียชีวิต -> นาย ก รับผิดชอบ อันนี้ตรงไปตรงมา ถ้านาย ก เขียนโปรแกรม แล้วเกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรม ทำให้มีผู้เสียชีวิต -> ก็คงเป็นนาย ก ที่ต้องรับผิดชอบ -> ถ้าข้อผิดพลาดนี้เป็น bug ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ ความรับผิดชอบก็คงน้อยลง (มั๊ง)